../Vahelduvad_lkE/Firmade%20loomine.htm

Valmisyhtiöiden myynti

Jos haluat nopeasti toteuttaa kiireellisen liikesuunnitelman, suosittelemme  ostaa jo valmiin rekisteriin merkityn yhtiön, joilla on maksettu osakepääoma 2500 euroa. Valmis yhtiön ostettaessa voidaan muuttaa yhdistyksen nimi, muut tarvittavat tiedot.  Kauppakirja solmitaan notaarin toimistossa ja sen jälkeen hakemuksen esittäminen kaupparekisteriin tietojen muuttaminen B-kortilla (rekisterin kartalla) 

NB! Notaarin luona ostajan ja uuden hallituksen jäsenen on toteennäytettävä henkilöllisyyteensä voimassa olevan passinsa tai ID- korttinsa perusteella, muita asiakirjoja ei hyväksytä. Siten, passi tai ID- kortti on ehdottomasti otettava mukaan. Asiakkaan toiveesta arvolisäveroton yritys voidaan rekisteröidä arvolisäverovelvolliseksi. Yksikään myynnissämme olevasta yrityksistä ei ole koskaan osallistunut taloustoimintaan, niillä ei ole velkoja eikä sitoumuksia kolmansien henkilöiden edessä. Siihen viitataan myös kauppakirjan vastaavissa kohdissa, joka suojaa ostajia mahdollisilta ongelmilta.

Ostajan on esitettävä meille seuraavat asiakirjat ja tiedot:

1. Uuden osakkaan ja hallituksen jäsenen etu-ja sukunimi (toivottava passin tai ID-kortin kopio  PDF-muodossa) ja osuksiennimelisarvot. 
2. Kotipaikat - osoitteet. 
3.Syntymäaikansa ja henkelokohtainen koodi.
4.Sähkopostiosoite ja puhelinnumumero.
5. Jos ostaja suunnittelee muuttaa ostettavan yhtiön nimen, hänen on     esitettävä uuden nimen vaihtoehdot.
                                                    

Kaikki tiedot ja muita ilmoituksia lähetä:   lomake         

Valtakirjat ja rekisteriotteet on joko todistettava apostillella, tai laillistettava, riippuen siitä, missä valtiossa ne ovat annettu.

Jos osakkaalla on jonkun muun valtion passi, hänen on ilmoitettava, minkä valtion passi hänellä on. Jos osakkaana on oikeushenkilö, hänen on ilmoitettava rekisteritunnuksensa, nimensä, rekisteriin merkinnän kirjaamisen päivämäärä ja paikka (toivottava on kaupparekisterin ote, e B-kortti). Tämän lisäksi on esitettävä myös oikeushenkilön päätös osallistumisesta yhtiön perustamiseen.

Luettelo yrityksistä, jotka ovat myytävänä:


 

OÜ Volbeko Consult    Narva mnt 38, Tallinn, Estonia 10152 I  volbeko.consult@mail.ee

 +372 534 32 044