../Vahelduvad_lkE/Firmade%20loomine.htm

Yhtiöiden perustaminen

Uuden yhtiön perustamisen yhteydessä meille on esitettävä (voi lähettää myös sähköpostilla) seuraavat tiedot:

  1. Perustettavan yrityksen toiminimien tai nimien vaihtoehdot  
  2. Perustajien nimet (toivottava passinkopio), henkilötunnukset, kotiosoitteet ja pääoman nimellisarvo.
  3. Ellei osakkaalla ole Viron henkilötunnusta, hänen on ilmoitettava syntymäaikansa. Jos osakkaalla on jonkun muun valtion passi, hänen on ilmoitettava, minkä valtion passi hänellä on  ja passin numero.  Jos perustajana on oikeushenkilö, hänen on esittämään kiinnitetty apostille, yrityksen rekisteröintitodistus. Lisättävä on myös oikeushenkilön päätös osallistumisesta yhtiön perustamiseen. Valtakirjat, jotka notaarin tai apostille todistettu, riippuen siitä, missä maassa ne on myönnetty.Valtakirja tarvitaan, jos perustaja ei tule Tallinnaan. Missä muodossa osakkeenomistajat  aikovat maksaa osansa ja missä rahasuoritukset tehdään. Kunkin osakkeenomistajan osuus euroina. Hallituksen jäsenten passitiedot, kotipaikat, yhtiön sähkopostiosoite. Hallituksen jäsenten edustusoikeudet.
  4. Yhtiön toimipaikan osoite ja sähköposti ja puhelin tiedot.
  5. Tilikauden alkaminen ja päättäminen.
  6. Hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajan (jos sellainen on) nimet, henkilötunnukset sekä tilintarkastajan pätevyystodistuksen numero.
  7. Yhteyshenkilöiden nimet ja viestintävälineet.

Kaikki tiedot ja muita ilmoituksia lähetä:   lomake

 

 

 

OÜ Volbeko Consult   I  Narva mnt 38, Tallinn 10152 I volbeko.consult@mail.ee

+372 534 32 044