Asutamine Müük Nimekiri Teenused Kontakt -----------
 

.....................................Firmade likvideerimine.....................................

Likvideerimise põhjused võivad olla erinevad:

·         Firma ei ole võimeline jätkama normaalset äritegevust seoses riigi majanduses toimuvate muutustega;

·         Juhatuse valed otsused äritegevuses;

·         Halb raamatupidamine ja maksuvõlgnevused;

·         Ettenägematud suured kulutused:

·         Lahkhelid nii osanike kui ka juhtkonna vahel.

 Lõpetamisotsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 koosolekul osalenud osanike häältest või äriseadustiku § 174 2. lõikes nimetatud juhtudel vähemalt 2/3 osanike häältest, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.

 Juhatus peab esitama osanikele eelmise majandusaasta aruande ja ülevaate osaühingu käesoleva aasta majandustegevusest.

Majandustegevuse ülevaates peab näitama, millise tähtaja jooksul saab osaühing rahuldada võlausaldajate nõuded.

Likvideerimismenetluse lõppedes, esitavad likvideeriad äriregistrile avalduse ettevõtte kustutamiseks äriregistrist.

NB!!!   Likvideerimise hind algab 250

Helista 50 65 093  või kirjuta  volbeko.consult@mail.ee

Keywords: architecture, urban, tourism, city, people, Vienna, street, building, town
   

Volbeko Consult    Narva mnt 38, Tallinn 10152 I volbeko.consult@mail.ee

Tel +372 642 48 64 I +372 50 65 093 I skype:  ahlbeco