Asutamine Müük Nimekiri Teenused Kontakt -----------
 

 

...........................Firmade asutamine................................

Uue firma asutamisel oleks vaja meile esitada  järgmised andmed:

  • Loodava firma ärinimede variandid.
  • Asutajate nimed (soovitav passikoopiad), isikukoodid,   elukohad ja osaluskapitali nominaalväärtused. Kui osanikul puudub Eesti isikukood, teatada sündimisaeg, teise riigi passi korral täpsustada, missuguse passiga on tegemist.  Kui asutamises osaleb juriidiline isik, siis teatada   registrikood, nimi ja juriidilise isiku otsus asutamises osalemise kohta. Volitused notariaalsed või kinnitatud apostilliga, sõltuvalt sellest, mis riigis välja antud.   Kas osanikud tasuvad osa eest rahalises või mitterahalises vormis. Kõigi osanike osade nimiväärtused. Juhatuse liikmete passiandmed, elukohad, firma sidevahendid.    Juhatuse liikmete esindusõigused.   
  • Firma asukoha- ja meili aadressid ning telefoni number.   
  • Majandusaasta algus ja lõpp.   
  • Nõukogu liikmete ja audiitori(kui on) nimed, isikukoodid ning audiitori tunnistuse number.  
  • Kontaktisikute nimed ja sidevahendid.

   

                         

 Kindlasti on Teil ID-kaart koos PIN-koodidega ja sooritate oma pangatehingud suvalisest kohast I-phone või arvuti abil. Sama edukalt saate ka omandada osaühingu, mille osakapital 2500 eurot on tasutud. Teie esitate vajalikud andmed, millede alusel me koostame äriregistrile avaldused koos  vajalike dokumentidega. Allirjastada dokumendid võib meie kontoris või teete  seda seal, kus on Teile sobiv koht. Juhul, kui Teil puudub allkirja andmise  kogemus ettevõtjaportaalis, saadame vastava instruktsiooni koos  näidistega. 

   

Volbeko Consult    Narva mnt 38, Tallinn 10152 I volbeko.consult@mail.ee

Tel  +372 50 65 093  I skype:  ahlbeco Ivo